បណ្ដោយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដោយ​តាម, បន្ធូរ​តាម​សម្រួល, បើក​ឱកាស​ឲ្យ​តាម​ត្រូវ​ការ : កុំ​បណ្ដោយ​កូន​ឲ្យ​ដើរ​លេង​ផ្ដេសផ្ដាស ។ បណ្ដោយ​ដៃ បើក​ដៃ គឺ​បើក​ឱកាស​ឲ្យ​តាម​ចិត្ត​ឥត​យល់​ទាស់ ។

( ន. ) ទីទៃ​ពី​ទទឹង គឺ​ប៉ែក​ខាង​ប្រវែង : ផ្ទះ​នេះ​មាន​បណ្ដោយ​ប្រវែង ១០ ម៉ែត្រ ទទឹង ៦ ម៉ែត្រ ។