បន្តោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​អាករ​តែងតោង; ដាក់​ឲ្យ​តោង : បន្តោង​កំណាត់​ឈើ; ចង​បន្តោង ។

( ន. ) ឈ្មោះ​គ្រឿង​អលង្ការ​មួយ​បែប​សម្រាប់​ស្ត្រី : បន្តោង​មាស​ដាំ​ពេជ្រ ។ អ្នក​ខ្លះ​ហៅ បន្តោក ។