បបោស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បោស​ថ្នម​ៗ​រឿយ​ៗ ។