បរមត្ថវិជ្ជា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប-រ៉ៈម៉័ត-ថៈ បា. ( ន. ) វិជ្ជា​ផ្នែក​ខាង​បរមត្ថ, វិជ្ជា​ដែល​មាន​អត្ថ​ដ៏​ជ្រាលជ្រៅ​យ៉ាង​ក្រៃ​លែង (បារ. Métaphysique : ម. ព. បរមត្ថ ផង) ។