បរិត្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប៉ៈរ៉ិត បា. ( ន. ) ធម៌​សម្រាប់​ការពារ​សេចក្ដី​អន្តរាយ : និមន្ត​លោក​ចម្រើន​ព្រះ​បរិត្ត