បវរកញ្ញា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប-វ៉-ក័ញ-ញ៉ា បា. ( ន. ) កញ្ញា​ឆើតឆោម, ស្ត្រី​ក្រមុំ​ដែល​មាន​រូប​ល្អ​សមរម្យ​គ្រប់​លក្ខណៈ : នៅ​ប្រទេស​ខ្លះ គេ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​យក​បវរ​កញ្ញា​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ម្ដង ។