បាយ​ដំណើប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ស្មៅ​ដើម​រឹង មាន​គ្រាប់​ល្អិត បើ​ត្រូវ​ទឹក​ស្អិត​ជាប់​គ្នា ។ ឈ្មោះ​ឈើ​តូច​មួយ​ប្រភេទ​មាន​បន្លា​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​តម្ពក់, បើ​មុត​សាច់​មាន​ពិស​ចាប់​ពើត ។