បារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បិសាច​ដែល​បន្លាច​កូន​ក្មេង​ឲ្យ​មមាល​ឃើញ​អ្វី​ៗ​ដែល​គួរ​ខ្លាច : បារ​បន្លាច ។

( កិ. ) កាយ​យក​ចេញ : បារ​អាចម៍​ដី ។