បិតា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មក​ពី​សំស្ក្រឹត បិតា ដែល​ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ បិត្ឫ ។

អំណាន[កែប្រែ]

 • /បី.ដា/, IPA: //ɓəj.ɗaa//

បិដា បា.; សំ. ( ន. ) (បិតុ > បិតា; បិត្ឫ > បិតារ) បុរស​អ្នក​បីបាច់​រក្សា​កូន (ឪពុក) ។ បិតា​ក្មេក ឪពុក​ក្មេក ។ បិតា​ធម៌ ឪពុក​ធម៌ ។

នាម[កែប្រែ]

 1. បុរស​អ្នក​បីបាច់​រក្សា​កូន, ឪពុក, ឪ, ប៉ា។
  មាតា​បិតា​និង​អណាព្យាបាលសិស្ស។
  បណ្ដាំ​បិតា
 2. អ្នក​ដែល​មាន​ស្នាដៃ​ច្រើន​ក្នុង​មុខវិជ្ជា​ណា​មួយ
  អយល័រ​ជា​បិតា​គណិតវិទ្យា។
  អាញស្តាញជា​បិតា​រូបវិទ្យា​ទំនើប។

បកប្រែ[កែប្រែ]

 • ភាសាអង់គ្លេស: father