បឹង

ដោយWiktionary

( ន. ) ល្ហាល​ទឹក​ធំ​ល្វឹង​ល្វើយ​ក៏​មាន គ្រាន់​តែ​ធំ​ជាង​ស្រះ ជាង​ត្រពាំង​ដែល​ធំ​ៗ​ក៏​មាន, ខ្លះ​មាន​ដី​ខ្ពស់​ជា​ភ្លឺ​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ, ខ្លះ​មាន​ប្រឡាយ​ឬ​ជ្រលង; ព្រែក​ជួប​នឹង​ស្ទឹង​ឬ​ទន្លេ សម្រាប់​ទឹក​ហូរ​ចេញ​ចូល ។ បឹង​បួ បឹង​តូច​ៗ ឬ​បឹង​រាយ​រង (ស. បឹង អ. ថ. ប៊ឹង “បឹង”, ប្វ័ អ. ថ. បួ “ឈូក”; គួរ​យល់​ថា បឹង​បួ គឺ​បឹង​ឈូក ។

គឺ​ជា​ថ្នក់​ល្ហាល​ទឹក​ធំ​ល្វឹងល្វើយ កើត​ឡើង​ដោយ​ធម្មជាតិ (ដោយ​បំណាក់​ស្រុត ឬ​បន្ទុះ​ភ្នំភ្លើង) ។ បឹង​ភាគច្រើន​ស្ថិត​នៅ​ទី​ទំនាប តាម​វាល ក្នុង​ព្រៃ និង​នៅ​ជាប់​ភូមិម្ករ​អ្នកស្រុក ។