បឹងកក់ទី១

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សង្កាត់នៃខណ្ឌទួលគោក