បឹងមាលា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សាងដោយសូយ៌្យវម៌្មទី២ ដើមសតវត្សទី១២ រចនាបថអង្គរវត្ត ព្រហ្មញ្ញសាសនា
  2. ឃុំនៃស្រុកស្វាយលើ
  3. ភូមិនៃឃុំបឹងមាលា