ប៉ឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស្លៀក​វ័ណ្ឌ​បាំង​កេរ្តិ៍​ខ្មាស ដោយ​សំពត់​មួយ​ផ្ទាំង​តូច (សម្លៀក​ព្នង​ប្រុស) ។