ប៉ែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ភាគ, ចំណែក, ចំណែក​ទិស​ទី : ប៉ែក​ខាង​ស្ដាំ, ប៉ែក​ខាង​ឆ្វេង ។