ប្រដាប់ដៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(សំលៀកបំពាក់) គ្រឿងអលង្ការសម្រាប់ពាក់នៅលើ កដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់អ្នករបាំបុរាណខ្មែរ ដូចជាស្លឹកទេស ចិញ្ចៀនក្រង កងញ័រដៃ កន្ទ្រុំ កងរាក់ កងកន់នៃឈុតសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងធំ។