ប្រផេះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​សម្បុរ​ដូច​ផេះ គឺ​ស្ទើរ-ស​ស្ទើរ​ខ្មៅ : សម្បុរ​ប្រផេះ, ព័ណ៌​ប្រផេះ​ផ្ទៃ​មេឃ ។