ប្រភព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រភប់ សំ.; បា. ( ន. ) (ប្រភវ; បភវ) ដែន​កើត, ទី​ដែល​កើត​មុន, ហេតុ​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​កើត, ដើម​កំណើត : តណ្ហា​ជា​ប្រភព​នៃ​សេចក្ដី​ទុក្ខ​លំបាក​គ្រប់​យ៉ាង, ការងារ​ជា​ប្រភព​នៃ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ។ ក្បាល​ស្ទឹង, ក្បាល​ទន្លេ, មេ​ទឹក (បារ. Source) ។