Jump to content

ប្រយុទ្ធ

ពីWiktionary
  1. ប្រយ៉ុត សំ. ( កិ. ) (ប្រ + យុធ) ច្បាំង​គ្នា, តស៊ូ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក : កំពុង​ប្រយុទ្ធ​គ្នា ។ ព. ប្រ. បង្ខំ​ខ្លាំង, តឹងតែង​ខ្លាំង រឹត​ខ្លាំង; រាតត្បាត​ខ្លាំង : ផឹក​ថ្នាំ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​រោគ; ធ្វើ​ការងារ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ការ​ទ័ល​ក្រ; ពេទ្យ​កំពុង​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង​រាតត្បាត,...។
  2. ភូមិនៃឃុំពួក
  3. ភូមិនៃអតីតឃុំទឹកវិល
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ទឹកវិល