ប្រាសាទបល្ល័ង្ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខេត្តកំពង់ធំ