ប្រាំបី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. សំ. ) ចំនួន​ប្រាំ​និង​បី (៨) ។