ប្លោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ថង់, ថង់​ក្រពះ; ស្បែក​ដែល​មាន​សណ្ឋាន​ជា​ថង់ : ប្លោក​ត្រី, ប្លោក​ជ្រូក ។ ពង​ប្លោក (ព. សា.) : អណ្ឌៈ (ពង​ល្វា) ។

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រកៀត​មួយ​ប្រភេទ : ត្រកៀត​ប្លោក (ហៅ កំប្លោក ក៏​បាន, ហៅ ត្រកៀត​ប៉ោង ក៏​បាន) ។ ឈ្មោះ​ម្ទេស​មួយ​ប្រភេទ​ផ្លែ​ធំ​ៗ : ម្ទេស​ប្លោក ។