ផង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ល្អិត​ម៉ដ្ឋ, ម៉ដ្ឋ​ស្លុង : ល្អិត​ផង់ ។ ន. កម្ទេច​ដែល​ល្អិត​ម៉ដ្ឋ : ផង់​អង្កាញ់, ផង់​ដី​ស ។