ផាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ចិ. ( ន. ) របុំ​ឬ​កាតំ​រំសេវ​មាន​ប្រឆេះ​ជា​ឆ្នួន​សម្រាប់​អុជ ផ្ទុះ​ឮ​សូរ​ខ្ទ័រ ជា​ភ្ញី​ភ្លើង​របស់​ចិន ។
  2. ភូមិនៃឃុំតាវែងក្រោម