Jump to content

ផ្នត់ចុង

ពីWiktionary

(ភាសាវិទ្យា) បច្ឆិមបទ, suffix, suffixe អព្ភាសបទ/ផ្នត់មួយបែបដែលគេដាក់នៅខាងចុងនៃពាក្យ ដើម្បីបង្កើតពាក្យកម្លាយ។ - ក្នុងភាសាអង់គ្លេស បច្ឆិមបទ/ផ្នត់ចុង ly ភ្ជាប់នឹងគុណនាម slow បង្កើតបានជាកិរិយាវិសេសន៍ slowly។ - ក្នុងភាសាបារាំង បច្ឆិមបទ/ផ្នត់ចុង ment ភ្ជាប់នឹងគុណនាម lent បង្កើតបាន ជាកិរិយាវិសេសន៍ lentement។ - តាមមតិទូទៅ ភាសាខ្មែរសុទ្ធគ្មានបច្ឆិមបទ/ផ្នត់ចុងទេ។ ប៉ុន្តែពាក្យ ខ្មែរដែលកើតពីធាតុបាលី-សំស្ក្រឹតមានប្រើបច្ឆិមបទ/ផ្នត់ចុង ដូចជា : - ពល + ករ > ពលករ, - នគរ + ឧបនីយកម្ម > នគរូបនីយកម្ម។