Jump to content

ផ្នត់ដើម

ពីWiktionary

(ភាសាវិទ្យា) បុព្វបទ, prefix, préfixe អព្ភាបទឬផ្នត់មួយបែប ដែលគេដាក់នៅខាងដើមពាក្យ ដើម្បីបង្កើតពាក្យកម្លាយ, ឧទាហរណ៍: -ក្នុងភាសាខ្មែរ:

  • បុព្វបទ/ផ្នត់ដើម [ប'ញ-] + ចូល > បញ្ចូល,
  • បុព្វបទ/ផ្នត់ដើម លំ + នៅ > លំនៅ,...

-ក្នុងភាសាបារាំង:

  • បុព្វបទ/ផ្នត់ដើម in + correct > incorrect,
  • បុព្វបទ/ផ្នត់ដើម dé + former > déformer, ...