ផ្នួង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សំណុំ​សក់​ដែល​បួង : ផ្នួង​សក់ ។