ផ្លេកបន្ទោរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពន្លឺ​ផ្លេក​ដែល​ចេញ​ជា​ខ្សែ​ភ្លែត​ៗ ឬ​ដាល​ច្រវាត់​ឯ​អាកាស (ម. ព. មហា​រីក និង ស្វា​ញាក់​ចិញ្ចើម ទៀត​ផង) ។