ផ្លែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ចំណែក​អវយវៈ​នៃ​រុក្ខជាតិ​និង​តិណជាតិ​ជាដើម​ដែល​កើត​មាន​មក​អំពី​ផ្កា : ផ្លែ​ស្វាយ, ផ្លែ​ក្រូច, ផ្លែ​ទៀប...។ សាច់​ដែល​កកើត​ជា​កន្ទួល​ឬ​ជា​ពក​រឹង​រលោង​ត្រង់​កន្លែង​ស្នាម​ដំបៅ មាន​សណ្ឋាន​ត្លោត​ខ្ពស់​បន្តិច​ជាង​សាច់​ប្រក្រតី​ទំហំ​ប៉ុន​គ្នា​នឹង​ស្នាម​ដំបៅ​នោះ, កើត​ដោយ​ហេតុ​ព្យាបាល​ដំបៅ​មិន​ល្អ ។ តួ​រាង​គ្រឿង​សស្ត្រា​ដែល​ភ្ជាប់​នឹង​ដង : ផ្លែ​កាំបិត, ផ្លែ​ដាវ, ផ្លែ​ចប,... ។

( កិ. ) (នាម​កិ​រិយា) បង្កើត​ជា​ផ្លែ, មាន​ផ្លែ : ឆ្នាំ​នេះ​ស្វាយ​ផ្លែ​ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​មុន ។ កកើត​ជា​សាច់​ដែល​ហៅ​ថា ផ្លែ (ម. ព. ផ្លែ ១ ន. ផង) ។ ព. ប្រ. ខំ​មើល​ស្ទើរ​ផ្លែ​ភ្នែក, ខំ​ស្ដី​ប្រដៅ​ស្ទើរ​ផ្លែ​មាត់ ខំ​ប្រឹង​សម្លឹង​មើល​រឹង​ភ្នែក, ខំ​ប្រឹង​ស្ដី​ប្រដៅ​ស្ទើរ​មិន​ឈប់​មាត់ ហាក់​ដូច​ជា​កកើត​ជា​សាច់​ផ្លែ​នៅ​ភ្នែក, នៅ​មាត់ ។