ពង្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ពង់-រ ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ មាន​សាច់​រឹង មាន​ផ្លែ​ប្រើ​ជា​ម្ជូរ : ផ្លែ​ពង្រ​ខ្លះ​មិន​សូវ​ជូរ​ប៉ុន្មាន ខ្លះ​ជូរ​ណាស់ Schleichera oleosa (Lour.) Merr។
 2. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយនាង។
 3. ភូមិនៃឃុំណាំតៅ។
 4. ភូមិនៃឃុំប៉ោយចារ
 5. ភូមិនៃឃុំស្ពានស្រែង
 6. ភូមិនៃឃុំសិង្ហ
 7. ភូមិនៃសង្កាត់កំពង់ស្វាយ
 8. ភូមិនៃឃុំតាផូ
 9. ភូមិនៃឃុំស្ដើងជ័យ
 10. ភូមិនៃឃុំរអាង
 11. ភូមិនៃឃុំវិហារធំ
 12. ឃុំនៃស្រុកកោះសូទិន
 13. ភូមិនៃឃុំពាមប្រធ្នោះ
 14. ភូមិនៃឃុំរកាគយ
 15. ភូមិនៃឃុំនាងទើត
 16. ឃុំនៃស្រុករលាប្អៀរ
 17. ភូមិនៃឃុំស្វាយចចិប
 18. អតីតភូមិនៃឃុំកណ្ដោលដុំ
 19. ភូមិនៃសង្កាត់កណ្ដោលដុំ
 20. ភូមិនៃឃុំស្រង់
 21. ភូមិនៃឃុំតាំងស្យា
 22. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រូច
 23. ភូមិនៃឃុំធម្មតាអរ
 24. ឃុំនៃស្រុកបារាយណ៍
 25. ភូមិនៃឃុំពង្រ
 26. ភូមិនៃឃុំម្កាក់
 27. ភូមិនៃឃុំឈ្វាំង
 28. ឃុំនៃស្រុកឆ្លូង
 29. ភូមិនៃសង្កាត់ឪឡោក
 30. ភូមិនៃសង្កាត់ស្នោ
 31. ភូមិនៃឃុំថ្មី
 32. ភូមិនៃឃុំក្រញូង
 33. ភូមិនៃឃុំនគរភាស
 34. ភូមិនៃឃុំព្រៃជ្រូក
 35. ភូមិនៃឃុំកន្ទ្រាំង
 36. ភូមិនៃឃុំត្រាំសសរ
 37. ភូមិនៃឃុំធ្មា
 38. ភូមិនៃឃុំរាមអណ្ដើក
 39. ភូមិនៃឃុំខ្វាវ
 40. ឃុំនៃស្រុកចុងកាល់
 41. ភូមិនៃឃុំអំពិល
 42. ភូមិនៃឃុំពង្រ