ពន្លៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ប្រទាល​ដើម​រឹង មាន​មើម​សម្បុរ​លឿង​ខ្ចី ក្លិន​ប្រហើរ មាន​រស​ហាង​ប្រហាត គេ​ដាំ​សម្រាប់​ធ្វើ​ជា​ឱសថ​ផ្សេង​ៗ ឬ​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​សម្ល​ក៏​បាន​ខ្លះ; មាន​ពន្លៃ​មួយ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ទៀត មើម​សម្បុរ​ខ្មៅ ហៅ​ថា ពន្លៃ​ខ្មៅ សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ឱសថ ។ ស្រូវ​ពន្លៃ ស្រូវ​មួយ​ល្អី​ដែល​គេ​ដាក់​ជូន​ឆ្មប​ក្នុង​វេលា​បង្កក់​កូន​ខ្ចី ដែល​ហៅ​ថា បង្កក់​ឆ្មប (ប្រើ​តាម​ទំនៀម​ប្រទេស) ។ ក្មេង​ពន្លៃ​នៅ​បង្ហើយ ព. ប្រ. និយាយ​ពី​មនុស្ស​ដែល​នៅ​ក្មេង​មិន​ទាន់​យល់​កិច្ចការ​រាក់​ជ្រៅ​សព្វ​គ្រប់ គេ​ប្រៀប​ប្រដូច​ដោយ​សេចក្ដី​មើល​ងាយ​ទុក​ស្មើ​កូន​ក្មេង​តូច ដែល​ម្ដាយ​មិន​ទាន់​លែង​បិទ​ពន្លៃ​ឲ្យ​រឹង​បង្ហើយ​នៅ​ឡើយ (ព. ទ្រ. ម.) ។
 2. ( ន. ) (ម. ព. ពលៃ ឬ ពាលៃ) ។

(Cassumar giner): តិណជាតិ​មាន​មើម​ពណ៌​លឿង​ខ្ចី​មាន​ក្លិន​ប្រហើរ ។ គេ​ច្រើន​ដាំ​ជិត​ផ្ទះ​សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ឱសថ ។ ឧ. នៅ​តាម​ជនបទ​គេ​នៅ​និយម​បុក​ស្លឹក ឬ​មើម​ពន្លៃ​សម្រាប់​បិទ​លើ​បង្ហើយ​កូន​ខ្ចី ។ ម្យ៉ាងទៀត គេ​បុក​មើម​ពន្លៃ​ត្រាំ​ក្នុង​ស្រា សម្រាប់​លាប ឬ​បំពោក​លើ​សន្លាក់​ឆ្អឹង ឬ​កន្លែង​ជាំ​សាច់​ដោយសារ​ការ​ប៉ះទង្គិច ។ តាម​ទម្លាប់ គេ​ប្រើ​ថែរក្សា​ស្បែក និង​មើម​បុក​ជា​ម្សៅ​អាច​ប្រើ​ជា​ថ្នាំ​ទម្លាក់​ព្រូន និង​អៀន ។

 1. ឃុំនៃស្រុកភ្នំស្រុក
 2. ភូមិនៃឃុំពន្លៃ
 3. ភូមិនៃឃុំភ្នំដី
 4. ភូមិនៃឃុំកក់
 5. ឃុំនៃស្រុកបរិបូណ៌
 6. ភូមិនៃឃុំពន្លៃ
 7. ភូមិនៃឃុំចើងដើង
 8. ភូមិនៃឃុំដានគោម
 9. ភូមិនៃឃុំអង្គរមាស
 10. ភូមិនៃឃុំអង្គរសរ
 11. ភូមិនៃឃុំបាបោង
 12. ភូមិនៃឃុំព្រៃកណ្ដៀង
 13. ឃុំនៃស្រុកអង្គរបូរី
 14. ភូមិនៃឃុំកំពែង
 15. ភូមិនៃឃុំសន្លុង
 16. ភូមិនៃឃុំធ្លក