ពពក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) សំណុំ​ផ្សែង​ទឹក​ក្រាស់​ឬ​ស្ដើង ដែល​អណ្ដែត​ព្ធដ៏​អាកាស ។ កប់​ពពក​ជ្រក​អាចម៍​ជន្លេន ព. ប្រ. និយាយ​ពី​មនុស្ស​ដែល​មាន​ឋានៈ​ខ្ពង់ខ្ពស់​ហាក់​ដូច​ជា​ឋិត​នៅ​នា​ផ្ទៃ​អាកាស ក៏​ស្រាប់​តែ​ធ្លាក់​ខ្លួន​ចុះ​ដុនដាប​ក្រីក្រ​ឬ​ក៏​ជាប់​គុក​ច្រវាក់​ព្រោះ​ការ​ភ្លាត់​ស្នៀត​ឬ​ព្រោះ​អំពើ​ទុច្ចរិត​ណា​មួយ ។
  2. ឃុំនៃស្រុកស្ទោង
  3. ភូមិនៃឃុំពពក