ពពុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ពពុះ (bubble, foam) ( ន. ) កម្សួល​ឬ​ព្រួច​ទឹក​ដែល​ប៉ោង​ឡើង​ដោយ​កម្លាំង​ប៉ះ, ទង្គិច, ខ្ពុរ​ឡើង ឬ​ដោយ​កម្លាំង​ដែល​ពុះ​ខ្ជោល​ឡើង : ពពុះ​ទឹក, ពពុះ​រលក, ពពុះ​បបរ, បែក​ពពុះ​មាត់, ទឹក​ត្នោត​ជូរ​ឡើង​ពពុះ​ស្កុល ។ល។
  2. (សេដ្ឋកិច្ច) bubble, bulle សភាពនៃថ្លៃទំនិញ សេវាឬមូលបត្រ ដែលកើនឡើងខ្ពស់ហួសពីកំរិតថ្លៃ ឬសក្ដានុពលពិតប្រាកដរបស់ទំនិញ សេវាឬមូលបត្រនោះ ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ ឧ. ថ្លៃដីនៅទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាបានកើនឡើងជារបៀបពពុះនៅចន្លោះឆ្នាំ២០០៧-២០០៨ ក្នុងខណៈពេលដែលតំរូវការអចលនទ្រព្យមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុក។