ពាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ដាក់​ព្យួរ​ឬ​ដាក់​ថ្ពក់​បន្តោក : ពាក់​ឆត្រ​នឹង​ដៃ​កែវ ។
  2. លើក​ស៊ក​ប្រហក​រាង​កាយ ឬ​ប្រដាប់​តាក់តែង​រាង​កាយ : ពាក់​អាវ, ពាក់​កង, ពាក់​ចិញ្ចៀន, ពាក់​ទុំហូ, ពាក់​មួក, ពាក់​ស្រោម​ជើង, ពាក់​ស្បែក​ជើង (រ. ស. ទ្រង់) ។
  3. ឡើង​ពាន​លើ​គ្នា : គោ​ពាក់​គ្នា (ព. ព.) ។
  4. ពាក់​ខ្សែ​ទាម ថ្ពក់​ក្រវិល​ខ្សែ​ទាម​នឹង​ញួញ​នឹម​ឬ​នឹង​គល់​កាំ​នឹម ។ ពាក់​ចែវ ស៊ក​ក្បាល​ចែវ​ក្នុង​រង្វង់​ចែវ ហើយ​លើក​ចែវ​មួល​ត្រឡប់​ឲ្យ​ណែន​មាំ ដើម្បី​នឹង​ចែវ​ទូក ។ ពាក់​ចំបាប់ ចាប់​គៀក​ចំបាប់​គ្នា ។ ពាក់​ព័ន្ធ ព័ន្ធ​ពាក់​លើ​គ្នា ។ ពាក់​មង រាយ​មង​ដាក់​ឲ្យ​ជាប់​ត្រី ។ ពាក់​អាមឹង ពោល​ពាក្យ​ឈ្លានពាន ដោយ​ប្រមាថ​មើល​ងាយ​ដល់​ហៅ អា ហៅ មឹង ដូច​ជា​និយាយ​ថា នែ​អា​នេះ, អា​អ្ហែង​ដឹក​គោ​ហ្នឹង​ទៅ​ឯណា ? គោ​ហ្នឹង​មឹង​លួច​គេ​ទេ​អ៊្ហៃ ? មឹង​ប្រយ័ត្ន​ណា៎ៈ ! ប្រយ័ត្ន​ជាប់​គុក​វ៉ី ! (ព. សា.) ។
  5. ភូមិនៃឃុំយ៉ាទុង