ពាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ដី​ស្អិត​ដុត​ឆ្អិន មាន​សាច់​រឹង​មាន​រាង​មូល​ជ្រៅ សម្រាប់​ដាក់​ទឹក : ពាង​ទឹក ។

( ន. ) ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ មាន​រូប​ធំ​ស្រដៀង​នឹង​ត្មាត​តែ​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្រដៀង​នឹង​រអាត មាន​សម្រែក​ឮ​ខ្លាំង​ជា​សត្វ​ឆាប​ឆក់​សត្វ​ស្លាប​ផង​គ្នា​ដែល​មាន​អានុភាព​តិច​ជាង​ខ្លួន យក​ជា​ចំណី (អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ អុក) ។