ពាម

ពីWiktionary
 1. ( ន. ) មាត់​ព្រែក​ឬ​មាត់​ស្ទឹង​ដែល​បែក​ចេញ​ពី​ទន្លេ​ទៅ, មាត់​ទន្លេ​ដែល​ហូរ​ទៅ​ជាប់​នឹង​សមុទ្រ, ដូច​យ៉ាង ពាម​ផ្កាយ​ម្រេច, ពាមរ; ឬ ពាម​សែន; ពាម​កញ្ជើ (នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម) ជាដើម ។ បាន​ដល់​ទី​ដែល​មាន​ព្រែក ឬ​ស្ទឹង​ជួប​នឹង​ទន្លេ ជួប​នឹង​សមុទ្រ ។ ភូមិ​ណា​ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ​កន្លែង​​​បែប​នេះ មាន​ពាក្យ​ពាម នៅ​ជាមួយ​ទាំង​អស់ ។ ឧ. ពាមជីកង ពាមជីលាំង (កំពង់ចាម) ពាមរ ពាមជរ ពាមមន្ទារ (ព្រៃវែង) ពាមផ្លុង (ភ្នំពេញ ចាស់ៗ​ទើប​ស្គាល់) ពាម (ហាទៀង) នៅ​កម្ពុជា​ក្រោម ។
 2. ( ន. ) ឈ្មោះ​ខែត្រ​មួយ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ, សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ដាក់​ជា​ស្រុក​ហៅ​ថា ស្រុក​កំពង់ត្រាច នៅ​ក្នុង​អំណាច​ខែត្រ​កំពត ។
 3. ខែត្រនៅកម្ពុជាក្រោម
 4. ភូមិនៃឃុំបវេល
 5. ភូមិនៃឃុំក្ដុលតាហែន
 6. ភូមិនៃឃុំតាតោក
 7. មឿងពាមនៃខែត្រទ្រាំង សម័យចតុមុខ
 8. ភូមិនៃឃុំពាមប្រធ្នោះ
 9. ភូមិនៃឃុំចាន់មូល
 10. ឃុំនៃស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ
 11. ភូមិនៃឃុំសង្កែសាទប
 12. ភូមិនៃឃុំរកាកោងទី១
 13. ភូមិនៃឃុំសំបួរមាស
 14. ភូមិនៃឃុំព្រៃព្រួច
 15. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រៃស
 16. ភូមិនៃឃុំដូនកែវ
 17. ភូមិនៃឃុំកំពង់រាប