ពិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច្រ. និ. ពឹត ស. ស. ( កិ. ) ប្រាប់, ឲ្យ​ដំណឹង, ទូល (ប្រាប់​តាម​ពិត) : ពិត​ថេរ​ដីកា, ចាំ​ពិត​លោក​គ្រូ​សិន, សូម​ពិត​មក...។ ពិត​ទូល ឬ ទូល​ពិត ទូល​ឲ្យ​ជ្រាប​សេចក្ដី​ពិត ។

( កិ. ) យក​ខ្លួន​ផ្អែក​ប៉ះ​ផ្ទប់​ដោយ​ប្រឹង​ពេញ​កម្លាំង ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ឃ្លាត ឲ្យ​ទូលាយ ឬ​ឲ្យ​ទ្រេត : មនុស្ស​ឈរ​ចង្អៀត​ណែនណាន់ ទាល់​តែ​យក​ខ្លួន​ពិត​ជេក​ទើប​ចេញ​រួច; គោ​ផ្អើល​ពិត​ទូក​រទេះ ។

ចិ. ( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​សរសេរ​ឬ​គូរ; ខ្មែរ​ហៅ​ចំពោះ​តែ​ជក់​សម្រាប់​សរសេរ​ឬ​គូរ (ម. ប្រ.) ។

( និ. ) (ប្រើ​ជា គុ. ផង​ក៏​បាន) មែន, ប្រាកដ, ទៀង : ពាក្យ​ពិត, សេចក្ដី​ពិត, និយាយ​ពិត, ថា​តាម​ពិត ។ (ព. កា.) : ពាក្យ​ពិត​ការណ៍​ពិត កាល​បើ​ពិនិត្យ ឃើញ​ពិត​សត្យា គួរ​កាន់​ប្រព្រឹត្ត តាម​ពិត​ហៅ​មហា- ប្រសើរ​ថ្លៃថ្លា មាន​ផល​តាម​ពិត ។ ពិត​ជា, ពិត​មែន ឬ ពិត​មែន​តែ និ. មែន​ដូច្នោះ, ដូច្នោះ​មែន; ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ តែ​ថា ឬ ប៉ុន្តែ នាំ​មុខ​សេចក្ដី​មួយ​សង្កាត់​បន្ទាប់​ជា​ដរាប : ពិត​ជា​ខ្ញុំ​ទៅ​ផ្ទះ​នុ៎ះ​មែន​តែ​ថា​ឥត​បាន​ឃើញ​ឈ្មោះ​នុ៎ះ​ទេ; ពិត​មែន​តែ​គាត់​ល្ងង់​ខ្លៅ ប៉ុន្តែ​គាត់​មិន​ដែល​មាន​រឿង​មោះមៃ​អ្វី​ទេ ។ល។