ពិធី

ពីWiktionary

សំ. បា. ( ន. ) (វិធិ) បែប​ធ្វើ, បែប​របៀប, របៀប​កិច្ចការ; ក្រឹតិកា : រៀប​ពិធី​បុណ្យ, តាំង​ពិធី​បួងសួង​ទេវតា; រៀប​បូជា​តាម​ពិធី​ព្រាហ្មណ៍ ។ ពិធី​វេយ្យាករណ៍ បែប​របៀប​ក្នុង​វេយ្យាករណ៍ ។ ព្រះ​រាជ​ពិធី របៀប​កិច្ចការ​ធ្វើ​បុណ្យ​ឬ​ការ​មង្គល​នីមួយ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ដំណាក់​ឬ​ក្នុង​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង ។ វិធី