ពិពណ៌នា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ព័រណៈនា សំ. ក្ល.; សំ.; បា. ( ន. ) (វិវណ៌នា; វិវណ្ណនា) ការ​ពោល​សរសើរ ។ សេចក្ដី​អធិប្បាយ​រៀបរាប់​ដោយ​សព្វ​គ្រប់ ការ​បរិយាយ​ពន្យល់​យ៉ាង​ពិស្ដារ​អំពី​រឿង​អ្វី​មួយ ដោយ​មាត់​ទទេ ឬ​ដោយ​ការ​សរសេរ : ចូរ​អ្នក​ធ្វើ​នូវ​ពិពណ៌នា អំពី​ដំណើរ​ដែល​អ្នក​បាន​ទៅ​មើល​ប្រសាទ​នគរ​វត្ត ។ ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន (បារ. Description) ។