ពិសា

ដោយWiktionary

( គុ. ) ដែល​មាន​ឱជារស, ឆ្ងាញ់, ចាប់​មាត់, : ចំណី​ពិសា, ឆ្ងាញ់​ពិសា (ព. គ.) ។ ពីសា

( កិ. ) បរិភោគ (ស៊ី); ពាក្យ​គួរ​សម​សម្រាប់​គ្រហស្ថ​ឬ​បព្វជិត​និយាយ​ទៅ​រក​គ្រហស្ថ​ដែល​គួរ​គោរព : អ្នក​ពិសា​ហើយ​ឬ​នៅ ?; អញ្ជើញ​លោក​ពិសា !, អញ្ជើញ​ពិសា​ឲ្យ​បរិបូណ៌ !; (ដោយ​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា បរិភោគ​ឆ្ងាញ់) ។ ម. ព. ស៊ី ផង ។ ព. កា. ថា : ពិសា​ផ្លែ​ប្រាំ ពិសារ​ស​ធម្ម ពិសា​សត្យា ពិសា​សីល​ទាន ទ្រើសទ្រង់​ករុណា ពិសា​រស​វា- ចា​ចេញ​មធូរ ។ (សាស្ត្រា​ច្បាប់ រាជ​នេតិ ជា​ព្រះ​និពន្ធ​នៃ​ព្រះ​រាជ​សម្ភារ) ។