ពុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ជ្រោក​សាច់​ផុយ : ឈើ​ពុក, ឧស​ពុក, សំពត់​ពុក ។

( ន. ) អាការៈ​របស់​មច្ឆជាតិ​ពួក​ខ្លះ​ដែល​ដុះ​ចេញ​ជា​សរសៃ​វែង​ៗ មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ពុក​មាត់ : ពុក​បង្កង, ពុក​កំពឹស ។

( ន. ) អាទិ​លុប​របស់​ពាក្យ អាពុក ឬ ឪពុក គឺ​លុប អា ឬ ឪ ចេញ​ទុក​ឲ្យ​នៅ​តែ ពុក មួយ​ព្យាង្គ : សុំ​ពុក​នៅ​ផ្ទះ​ចុះ ខ្ញុំ​ត្រូវ​ទៅ​ជា​ជំនួស​ពុក ។