ពុកមាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រោម​ដែល​ដុះ​ក្បែរ​រឹម​បបូរ​មាត់​ខាង​លើ : កោរ​ពុក​មាត់, ទុក​ពុក​មាត់, ពត់​ពុក​មាត់ (ម. ព. ពុក​ចង្កា ផង) ។