ពូជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) (ពីជ ឬ វីជ) រុក្ខជាតិ ឬ​ធញ្ញជាតិ​ជាដើម​ដែល​មាន​កំណើត​អាច​ដុះ, ចេញ​ពន្លក, លូត​លាស់​ត​ទៅ​ទៀត : ពូជ​ឈើ, ពូជ​ស្រូវ, ពូជ​អំពៅ ។ ស្រូវ​ពូជ, ពោត​ពូជ គ្រាប់​ស្រូវ, គ្រាប់​ពោត ដែល​គេ​សម្រាំង​ទុក​ដាំ​ត​ទៅ​ទៀត ។ តំណ​ជាតិ​កំណើត​ឬ​វង្ស​ត្រកូល​របស់​ពួក​មនុស្ស​ឬ​សត្វ : ពូជ​ខ្មែរ, ពូជ​ចិន; ពូជ​ក្សត្រិយ៍, ពូជ​រាស្ត្រ; ពូជ​គោ​ខ្មែរ, ពូជ​សេះ​ទេស ។ល។