ពោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ហិណ្ឌី ពោតា) ឈ្មោះ​ដំណាំ​ពួក​មួយ​រាប់​បញ្ចូល​ក្នុង​ធញ្ញជាត​ ជា​ដំណាំ​មាន​ប្រយោជន៍​ដ៏​សំខាន់​មួយ​យ៉ាង​ក្នុង​ពិភព​លោក : ពោត​ស ពោត​ក្រហម, ពោត​ល័ខ, ពោត​ខ្សាយ, ពោត​ដំណើប (ស. សរសេរ ភោជន៍ អ.ថ. ភោត ឬ ផូត) ។ តិណជាតិដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ សៀម៉ាអ៊ីស (zea mays) ស្ថិតក្នុងប្រភេទសៀម៉ាអ៊ីស (zea mays) សន្តាហ្ក្រាមីណេអា/ ប៉ូអាសេអា (gramineae/poaceae) ដុះលើដីគោក ដែលគេដាំនៅលើដីគោកក្នុងតំបន់ក្ដៅនិងត្រជាក់បង្គួរ។ គ្រាប់វាប្រើជាអាហារសម្រាប់មនុស្សនិងសត្វ។