ពោធិ៍

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ពោ សំ. បា. ( ន. ) (ពោធិ) ឈើ​ដែល​ព្រះ​មហា​សត្វ​គង់​អាស្រ័យ​ក្នុង​ម្លប់ ទ្រង់​ក៏​បាន​ត្រាស់​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ ។ ឈើ​ដែល​ហៅ​ថា ពោធិ៍​ៗ សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ តាម​ឈ្មោះ​ដើម​ហៅ​ថា អស្សត្ថ ឬ អស្សត្ថ​ព្រឹក្ស តែ​ដោយ​ហេតុ​ដែល​ព្រះ​សក្យមុនី​គោតម​ទ្រង់​បាន​ត្រាស់​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ​ក្នុង​ម្លប់​នោះ ក៏​ក្លាយ​ឈ្មោះ​ថា ពោធិ៍ ឬ ពោធិ​ទ្រុម, ពោធិ​ព្រឹក្ស រៀង​មក (ម. ព. ពោធិ៍​បាយ ផង) ។
 2. ភូមិនៃឃុំព្រៃខ្ពស់
 3. ភូមិនៃឃុំសំពងជ័យ
 4. ភូមិនៃឃុំស្វាយពោធិ៍
 5. ឃុំនៃស្រុកកំពង់លែង
 6. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍
 7. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍ម្រាល
 8. ភូមិនៃឃុំវាលពង់
 9. ភូមិនៃឃុំដំណាក់វាំង
 10. ភូមិនៃឃុំរលាំងចក
 11. ភូមិនៃឃុំព្នាយ
 12. ភូមិនៃឃុំត្បែង
 13. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយស្ទោង
 14. ភូមិនៃឃុំរុងរឿង
 15. ភូមិនៃឃុំភ្នំសំកុង
 16. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយមាសខាងកើត
 17. ភូមិនៃឃុំស្រែសំរោង
 18. សង្កាត់នៃស្រុកត្បែងមានជ័យ
 19. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍
 20. ភូមិនៃឃុំក្របៅ
 21. ភូមិនៃឃុំប្រធាតុ
 22. ភូមិនៃឃុំថ្កូវ
 23. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយចក្រី
 24. ភូមិនៃឃុំជៃកំពក
 25. ភូមិនៃឃុំក្រាំងស្វាយ
 26. ភូមិនៃឃុំស្រែស្ដុក
 27. ភូមិនៃឃុំលំជ័រ
 28. ឃុំនៃស្រុកពួក
 29. ភូមិនៃឃុំពង្រក្រោម
 30. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍ទ្រាយ
 31. ភូមិនៃឃុំមេសរថ្ងក
 32. ភូមិនៃឃុំខ្សែត្រ
 33. ភូមិនៃឃុំត្នោត
 34. ភូមិនៃឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ
 35. ភូមិនៃឃុំពេជសារ
 36. ភូមិនៃឃុំខ្វាវ
 37. ភូមិនៃឃុំស្លា
 38. ភូមិនៃឃុំសំបួរ