ពោធិ៍ទន្លេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកោះធំក