ពោធិ៍អង្ក្រង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកបរសេដ្ឋ
  2. ភូមិនៃឃុំបឹងកន្ទួត