ព្រាប

ពីWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ រូប​រាង​ស្រដៀង​នឹង​លលក តែ​សម្បុរ​ផ្សេង​គ្នា, មាន​ច្រើន​បែប, ច្រើន​នៅ​អាស្រ័យ​នឹង​ដំបូល​ផ្ទះ ឬ​ដំបូល​កុដិ, សាលា, វិហារ, ជាដើម; ព្រាប​យំ ហៅ​ថា ព្រាប​ថ្ងូរ ព្រោះ​វា​យំ​ឮ​សូរ​ក្រអួន​រន​រន្ថាន់​ដូច​គេ​ថ្ងូរ ។