ព្រីង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្លែ​ប្រើ​ជា​អាហារ; មាន​ច្រើន​យ៉ាង​គឺ ព្រីង​ចន្ទន៍, ព្រីង​ចន្លុះ, ព្រីង​ដោះ​ក្របី, ព្រីង​បាយ... (ម. ព. ជម្ពូ, ជម្ពូ​ផល, ជម្ពូ​ព្រឹក្ស ផង) ។
 2. ភូមិនៃឃុំចក
 3. ភូមិនៃឃុំមង់រៀវ
 4. ភូមិនៃឃុំទួលសាលា
 5. ភូមិនៃឃុំត្រែងត្រយឹង
 6. ភូមិនៃឃុំរលាំងចក
 7. ភូមិនៃឃុំក្រាំងតាយ៉ង
 8. ភូមិនៃឃុំក្រាំងស្វាយ
 9. ភូមិនៃឃុំសេនារាជឧត្តម
 10. ភូមិនៃឃុំជីក្រែង
 11. ភូមិនៃឃុំអង្កាញ់