ព្រែកតានប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកំពង់ស្វាយ