ព្រែកប្រសព្វ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខេត្តក្រចេះ
  2. ឃុំនៃស្រុកព្រែកប្រសព្វ